HELIOS - Na co si dát pozor, než začnete počítat lednové mzdy? - iKomplet

HELIOS - Na co si dát pozor, než začnete počítat lednové mzdy?

Podívejte se, jakou verzi HELIOS aktuálně máte. Proč? Více informací...

 

Pozor!!!

Pokud jste měli nainstalovanou verzi 2.0.2015.1200 nebo vyšší a již jste měli provedenou roční uzávěrku, je NUTNÝ následující postup (aby se daňová zvýhodnění na druhé a třetí dítě nastavila na správné hodnoty):

 Nainstalujte minimálně verzi 2.0.2016.0010

 Vstupte do nabídky Mzdové období

 Postavte se na měsíc leden 2016

 Stiskněte pravé tlačítko myši a zvolte - Vyber období

 Objeví se hláška "Vybrané období je 01/2016

 Stiskněte pravé tlačítko myši a zvolte Aktualizace mzdových konstant

 Objeví se hlášení "Aktualizace mzdových konstant proběhne od vybraného období do konce zóny"

 Toto hlášení potvrdíte tlačítkem OK

Tímto budete mít program připraven pro to, abyste mohli počítat výplaty za měsíc leden 2016.

 

DOPORUČENÍ:

Výše popsanou aktualizací nikdy nic nezkazíte, proto ji DOPORUČUJEME spustit před tím, než výplaty za měsíc leden 2016 začnete na této verzi počítat (bez ohledu na to, zda či a na jaké verzi byla provedena roční uzávěrka).

Není vám něco jasné, potřebujete s něčím pomoci? Kontaktujte naši hotline.