Dotační projekt "Vzdělávejte se pro růst!" - iKomplet

Dotační projekt "Vzdělávejte se pro růst!"

 Zvyšte know-how své firmy.

 Vytvořte podmínky pro získávání a zdokonalování odborných znalostí, dovedností a kompetencí svých zaměstnanců.

 Využijte získané znalosti, dovednosti a kompetence ve své další praxi a v boji se svou konkurencí.

 Využijte dotační projekt "Vzdělávejte se pro růst!" a peníze, které se vám nabízí.

 

Komu je projekt „Vzdělávejte se pro růst!“ určen?

 firmám, které se snaží neustále vzdělávat své zaměstnance v rámci specifických dovedností

 firmám, které chtějí získat konkurenční výhodu na trhu

 firmám, které chtějí prohloubit kvalifikaci svých zaměstnanců

 

Co a od koho můžete projektem „Vzdělávejte se pro růst!“ získat?

 finanční prostředky na realizaci vzdělávacích kurzů pro své zaměstnance

 finanční prostředky na náhradu mzdových nákladů zaměstnanců po dobu jejich účasti na školení

 kryto je 100 % celkových nákladů na školení a mzdy zaměstnanců

 poskytovatelem je Ministerstvo práce a sociálních věcí prostřednictvím jednotlivých krajských úřadů práce

 

Pojďte do dotací s námi. Máme 90% úspěšnost u podaných žádostí a zkušenosti s podáním projektu v různých městech a u různých úřadů práce. Kontaktujte nás.