Dotace - iKomplet

Dotace

Prostřednictvím finanční podpory z fondů EU, respektive jiných grantových zdrojů, uvádíme do života projekty z oblasti informačních technologií a informačních systémů. Chceme tím podpořit všechny subjekty, které se chtějí dál rozvíjet, zefektivnit svoji činnost a mít detailní přehled o situaci uvnitř firmy. 

Co vám v rámci dotací nabízíme?

Zabýváme se přípravou a implementací projektů, projektovým managementem, vzděláváním a komplexním poradenstvím v oblasti získávání externích finančních zdrojů z fondů EU.

Pro naše klienty z oblasti soukromého i veřejného sektoru zajistíme kompletní projektový cyklus. Ten začíná identifikací potřeb klienta, pokračuje přípravou dotačního projektu a končí implementací IS a instalací HW a periferií na základě získaných dotačních peněz.  

Co vše zahrnuje projektový cyklus:

 určení, zda pro identifikované projektové záměry existuje možnost financování prostřednictvím fondů EU nebo jiných dotačních zdrojů
 příprava kompletní projektové žádosti
 projektový management / implementace projektu IS (příp. IT) po schválení projektové žádosti
 komunikace a zastupování klienta před implementačními agenturami fondů EU 

V případě požadavku ze strany klienta poskytujeme také jen vybrané procesy z uvedeného projektového cyklu.

Proč jít do dotací s námi?

Máme bohaté praktické zkušenosti z oblasti poradenství, příprav, analýz a implementace projektů investičního i neinvestičního charakteru. Je nutné mít na paměti, že důležitou podmínkou úspěchu při hodnocení předložených dotačních žádostí je ve velké míře kvalita projektu. Sestavení kvalitního projektu vyžaduje dostatečné zkušenosti s tvorbou projektů, časový prostor, kvalifikovaný lidský potenciál a samozřejmě přehled v množství informací z této oblasti. To vše vám zajistíme, s tím vším vám pomůžeme.

Které dotace můžete nyní využít?

 dotační projekt "Vzdělávejte se pro růst!"

Čerpejte i vy peníze, které se vám nabízejí. Pomůžeme vám. Stačí udělat málo, kontaktujte nás.