Datové centrum - iKomplet

Datové centrum (outsourcing)

Chcete držet krok s konkurencí? Anebo ještě lépe být krok před ní? S tím vám rádi pomůžeme. V rámci našich služeb proto nabízíme komplexní outsourcing datového centra.  

 

Komplexní outsourcing

Co to znamená? Pronajmeme vám kompletní IT infrastrukturu, včetně informačního systému. Získáte tak přístup k prostředkům podle svých potřeb. Důležitou součástí outsourcingu je i externí správa sítě, samozřejmostí je také možnost zajištění podpory uživatelů a vzdálené pomoci

 

Hlavní výhody datového centra?

 výrazná finanční úspora za nákup potřebného HW a SW, které je zastaralé, už když ho kupujete
 pravidelně aktualizovaný a zálohovaný software
 špičkové zabezpečení vašich dat
 

Postaráme se také o váš informační systém, kterému zajistíme pravidelné zálohování, aktualizace. Samozřejmostí je zabezpečení vašich dat plus kvalitní antivirová ochrana. Pokud budete potřebovat, není pro nás problém zajistit vám také bezpečné připojení k internetu. Vybereme vám internetové řešení na míru. Navrhneme a zajistíme VPN síť podle vašich potřeb. Zabýváme se správou www i aplikačních serverů a v neposlední řadě vám na přání zprostředkujeme i bezpečnostní audit.

 

S naším datovým centrem můžete mít k dispozici

 terminálový server - umožní vám vzdálený přístup k datovému centru, ke svým datům se dostanete odkudkoliv na světě, kde je připojení k internetu

 aplikační server - umožňuje provoz programového vybavení, které zajišťuje chod informačního systému (IS) zákazníka

 databázový server - zde se ukládají data z IS

 FileServer - virtuální prostor pro ukládání dokumentů souvisejících s provozem ISCo ještě od nás dostanete?

 informační systém HELIOS - poskytuje dokonalý a aktuální přehled o situaci na trhu i uvnitř podniku, automatizaci rutinních operací, zefektivňování provozu, snižování nákladů a účinnou komunikaci

 multifunkční stroje - zkopírují, vytisknou nebo naskenují veškeré požadované dokumenty a dokonce poskytnou informace o tom, kdo jednotlivé úkony na stroji prováděl

 systém pro monitoring vozidel - zajistí kontrolu vozidel přes internet, zaeviduje veškeré jízdy, zobrazí aktuál. polohu na mapě, zpracuje knihu jízd

 

Služby, které v rámci datového centra poskytujeme

 zálohování dat a dokumentů - 1x denně na hard disk FileServeru, 1x týdně na externí média

 telefonický a emailový hotline - nabízíme konzultace problémů s vaším systémem, navíc poskytujeme také školení uživatelů pro práci s počítačem.

 zajištění legislativního a technologického upgrade IS HELIOS zákazníka

 odborná konzultace a činnost technika pro konkrétní požadavky zákazníka a pro řešení havarijních stavů spojených s provozem Datového centra a IS zákazníka

 údržba HW a SW zařízení v provozuschopném stavu, který odpovídá současným standardům

 odborná konzultace a monitoring IT struktury a IS zákazníka

 synchronizace uživatelských dat PC versus server - 1x denně

 správa sítě - údržba, aktualizace SW a HW komponent

 implementace IS - nastavení systému, odborná konzultace dané oblasti podnikání firmy a její začlenění do IS, participace na řešení konkrétních problémů

 systémová podpora k IS - telefonická konzultační služba v rámci používání IS a pravidelné update a legislativní upgrade informačního systému

 

Chcete více informací, nebo rovnou udělat cenovou nabídku?