HELIOS – Víte, že můžete generovat SN z příjemky na FaP jako službovou položku?

Pokud používáte na příjemkách související náklady, je možné váš systém HELIOS nastavit tak, aby se při generování přijaté faktury faktura “dorovnala” o částku souvisejících nákladů na příjemce tím, že HELIOS založí službovou položku se správnou cenou. K využití této funkcionality je třeba: v konfiguraci souvisejících nákladů (HELIOS – Možnosti – Konfigurace – Související náklady) zaškrtnout … Read more

HELIOS – znáte klávesovou zkratku F1?

Věděli jste, že klávesovou zkratku F1 můžete používat velmi efektivně i ve vašem HELIOS iNuvio? Klávesová zkratka F1 otevře pomocníka v drtivé většině programů, včetně vašeho HELIOS. Získejte vždy aktuální informace ze všech přehledů Můžete použít třeba hned, stačí pouze kliknout na klávesovou zkratku F1 u konkrétního přehledu a již vyhledáváte

HELIOS – Víte, že musí každá organizace zaměstnávající nad 50 zaměstnanců zavést whistleblowingový systém?

Dle směrnice EU o whistleblowingu a chystaného zákona o ochraně oznamovatelů musí každá organizace zaměstnávající nad 50 zaměstnanců zavést whistleblowingový systém. Zákon vyžaduje, aby zaměstnavatel umožnil učinit oznámení všem, kteří se v zaměstnání setkali s protiprávním jednáním, a toto oznámení elektronicky mohli předat do rukou příslušné osoby, která je prošetří. Zajímá vás, co je to whistleblowing a jak se na nový … Read more

HELIOS – Víte, že můžete napsat e-mail svým kontaktům přímo z HELIOS?

Nad označeným kontaktem – záložka Akce – Napsat e-mail Tato volba otevře automaticky okno nové E-mailové zprávy s již vyplněnou adresou, která je vyplněná u kontaktu v poli Adresa elektronické pošty. Volba je funkční pouze pro ty kontakty, které mají v poli Druh spojení vyplněnou hodnotu E-mail. Funkce Napsat e-mail využívá ostatní aplikace prostředí Windows. Např. Microsoft Outlook a další. … Read more

HELIOS – Víte, že si můžete nastavit nově i kontrolu VČ na položce před realizací

Od verze 3.0.2022.0300 najdete ve svém HELIOS rozšíření nastavení kmenové i skladové položky Kontrola výrobních čísel o hodnotu: Ano na položce Na takto nastavených položkách se při pořízení ve skladových dokladech kontroluje, zda množství na položce a součet množství na pořízených výrobních číslech je totožné. Při nesouladu kontrola vybídne k úpravě množství na položce, respektive … Read more

HELIOS – Víte, že si můžete nastavit Splněno na položce Vydané objednávky a Expedičního příkazu?

Od verze 3.0.2022.0300 můžete na dokladech vydané objednávky a expediční příkazy označovat jednotlivé položky, které již např. nebudou dodány v celém požadovaném množství, příznakem Splněno položka. Nastavit a zrušit lze tento příznak buď přímo v editoru položky, nebo akcemi Splněno a Zrušit splněno nad položkami dokladu.

HELIOS – Víte, že si můžete nastavit jinou výchozí sestavu pro položky příjemky než pro položky výdejky?

Od verze 3.0.2022.0300 najdete ve svém HELIOS v Nastav nové možnosti pro Uložení výchozí sestavy, a to: Nadřízený – Nastavit jako výchozí pro všechny uživatele Nadřízený – Nastavit jako výchozí pro vybrané uživatele nebo role Nadřízený – Nastavit jako výchozí pro aktuálního uživatele Takto nastavená sestava se aplikuje jako výchozí pouze u nadřízeného přehledu, kde … Read more

Děkujeme za vaši účast na našem workshopu dne 26.4.2022

V úterý 26.4.2022 proběhl v Olomouci náš workshop, který byl zaměřen na tato témata: Business Intelligence v HELIOS iNuvio Erport – cloud nejen pro váš HELIOS Corpis Maps – mapová analytika obchodních dat v HELIOS Tímto bychom chtěli poděkovat všem účastníkům, za váš čas i velmi příjemnou energii, která celý náš workshop provázela. Budeme se … Read more